Geestelijke gezondheid voor mens en organisatie

Home

Welkom bij de praktijk van Jan Seelen. Praktijk voor systeemtherapie en trauma, advies en behandelpraktijk voor  stress en burn-out, in combinatie met arbomanagement en verzuimbegeleiding.

In mijn praktijk bied ik advies en begeleiding/behandeling  aan individuen, gezinnen en paren binnen iedere levensfase (ouderen, volwassenen, adolescenten, jongeren-kinderen)  en binnen organisaties.

Er zijn periodes in het leven denkbaar dat je het gevoel hebt de grip kwijt te raken, dat je even niet weet hoe je verder moet of dat je het gevoel hebt vast te lopen. Dat kan individueel zijn maar ook binnen een gezin of een partner- relatie of op je werk. Sommige situaties of gebeurtenissen kunnen je leven ernstig beïnvloeden waarbij het zoeken is naar hoe daar mee om te gaan. Je kan dan baat hebben bij gesprekken met een therapeut om het gevoel te krijgen dat je weer invloed kan uitoefenen op je leven. Er kunnen momenten voorkomen in uw leven waar bij u behoefte hebt aan persoonlijke ondersteuning. Heeft u misschien gevoelens van continue spanning, onzekerheid, angst of uitzichtloosheid. Voelt u zich regelmatig niet echt goed, bent u chronisch ziek of ontevreden? Misschien wilt u zich persoonlijk ontwikkelen en samen met mij een plan uitstippelen om uw doel te verwezenlijken. In al deze – en vele andere- groei mogelijkheden kan ik u misschien adviseren, begeleiden/behandelen, inzicht geven of laten voelen wat het u doet of hoe het ook anders kan. Tevens ben ik gericht op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Op deze site vindt u informatie over wie ik ben en wat ik doe. Een persoonlijk contact maakt echter pas duidelijk of er een klik kan zijn.

In  mijn systeemvisie bestaat de zingeving van het menselijk bestaan uit de relaties die mensen met elkaar onderhouden. De betekenis van die relaties wordt bepaald door de sociale context. Zo onderscheiden we liefdesrelaties, opvoedingsrelaties, collegiale relaties, werkgever-werknemer relaties, leermeester-leerling relaties om er maar eens een paar te noemen. Het blijkt dat systeem therapeutische interventies die in gezinnen heilzaam zijn – met enige aanpassing aan de context – ook van nut kunnen zijn in organisaties. Geen verrassing eigenlijk, als we er van uitgaan dat het relationeel vermogen van de mens zwaar op de proef wordt gesteld in de samenwerking binnen een organisatie. De systeemdenker werpt zich niet op als ‘expert’ voor de oplossing van problemen, maar als de gesprekspartner die met behulp van vragen dilemma’s of problemen in een relationele context plaatst. Daardoor wordt voor de ander een nieuw uitzicht gecreëerd dat het begin kan zijn van het creëren van nieuwe taal, nieuwe samenhang en nieuwe oplossingsmogelijkheden.

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen, wilt u overleggen of u aanmelden, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.