Geestelijke gezondheid voor mens en organisatie

Diensten

Introductie Systeemtherapie

Systeemtherapie is een specialistische vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de mens wordt bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’. De systeemspecialist is deskundig op het gebied van relaties die we met anderen hebben en de relatie die we met onszelf hebben en hoe deze  op elkaar van invloed zijn.  De systeemspecialist richt zich op de onderlinge relaties/verhoudingen en de contexten waarin wij ons tot onszelf en tot elkaar verhouden omdat de context bepalend is voor hoe ervaren wordt wat er binnen die relaties plaatsvindt. Binnen de contexten krijgen probleemgedrag en pathologie betekenis. De systeemspecialist is vaardig in het bewerkstelligen van duurzame veranderingsprocessen en het creëren van nieuwe contexten waarin ruimte komt om nieuwe betekenissen te kunnen vinden voor wat als problemen ervaren worden.

Lees verder

Introductie Psychotrauma

Psychotrauma is een dysfunctionele herinnering met als gevolg niet adequate te heftige gevoelens/emoties  en het ontstaan van negatieve dysfunctionele gedachten (cognities)  met als gevolg vermijdingen.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is de verzamelnaam voor een aantal procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Therapeuten passen EMDR ook toe om disfunctionele toekomstgedachten functioneler te maken.

Lees verder

Introductie stress en burnout

Burn-out is de naam van een psychische aandoening waarbij de patiënt emotioneel uitgeput is en weinig kan presteren.

De term burn-out  bestaat in haar opvatting uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen: uitputting (extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en een lager zelfbeeld van de eigen competenties. Te veel stress op het werk en in de privésituatie zouden oorzaken van burn-out zijn. Een sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme zouden risicofactoren zijn.

Lees verder

Introductie integraal arbomanagement en verzuimbegeleiding

De manier waarop bedrijven omgaan met arbo heeft direct invloed op de vitaliteit van de organisatie. Een organisatie met gemotiveerde, gezonde medewerkers presteert immers beter dan een organisatie met hoge verzuimcijfers. Alleen door arbo te benaderen als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering , kan een organisatie optimaal rendement uit haar personeel halen.  Integraal Arbomanagement hanteert het  belang van een lichamelijk/psychisch veilig en gezond werkklimaat voor zowel de organisatie als bij de mensen om wie het gaat: de medewerkers.

Lees verder

Introductie schematherapie

tekst

Lees verder