Geestelijke gezondheid voor mens en organisatie

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/prakti1q/public_html/wp-content/themes/janseelen/page.php on line 20

Stress- en burnout behandeling

Werkstress en Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een relatief nieuw begrip. Het werd in de Arbowet geintroduceerd in 2007. Onder het begrip vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.

Een derde van al het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door aan werk gerelateerde psychische klachten. Daarmee is de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte. Dat probleem is bij veel bedrijven nog een taboe. Als werkgever wilt u een gezond werkklimaat en wilt u aandacht geven aan het welzijn van uw medewerkers. Bepaalde situaties kunnen ernstige lichamelijke en psychische stressklachten veroorzaken. Hieronder vallen onder meer:

 • te hoge en/of te lage werkdruk
 • (seksuele) intimidatie
 • pesten
 • agressie en geweld
 • discriminatie
 • ingrijpende gebeurtenissen

Dit kan weer leiden tot langdurig verzuim met de daaraan verbonden kosten en schade. De Arbowet verplicht de werkgever om gericht beleid te voeren op PSA, het is daarom belangrijk om snel signalen te onderkennen en actie te ondernemen in voorkomende gevallen.

Advies bij verzuimbegeleiding is gericht op preventie en herstel:

 • inzicht hoe om te gaan met psychosociale arbeidsbelasting
 • geleerd om signalen op tijd te herkennen
 • inzicht in de relatie van psychosociale belasting en verzuim met de financiele gevolgen
 • geleerd om stappen te zetten in het voorkomen van psychosociale belasting
 • geleerd hoe u deze stappen kunt implementeren in uw beleid als organisatie
 • grip op uw verzuim
 • inzicht in wat de Arbowet vraagt van de werkgever

Advies en behandeling stress en burn-out | praktijk Burn In

Wat is stress, overspannenheid of een burn-out?

Stress is een hele natuurlijke, en ook gezonde reactie van je lichaam. De spanning maakt je lichaam klaar voor actie en dat is nodig om te kunnen reageren op bedreigende situaties. Op je werk helpt gezonde stress je om goed te presteren. Het maakt je alert, geconcentreerd en efficiënt. En het zorgt dat je veel kan doen in weinig tijd. Dit is wel tijdelijk, want zodra de klus is afgerond, neemt de spanning weer af.

Overspannenheid ontstaat na een periode van overbelasting en is meestal rechtstreeks te koppelen aan een stressvolle situatie, zoals een echtscheiding of extra drukte doordat een collega met zwangerschapsverlof is. Als de oorzaak van de stressvolle situatie is weggevallen, kun je meestal snel herstellen.

Burn-out is het eindstadium van langdurige, vaak jarenlange, roofbouw op je lichaam en geest. Een burn-out ontstaat als je ondanks de stress en de spanningsklachten stug door blijft gaan. Je volhardt in je werk en je bent je lang niet altijd bewust van de ernst van je klachten. Hoe groter de uitputting, hoe erger de klachten worden. Zelfs het doen van gewone dagelijkse dingen wordt steeds moeilijker. Een burn-out uit zich in ernstige lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Rust en tijd alleen zijn niet voldoende voor herstel. Hulp, behandeling en verandering zijn nodig.

Wat zijn de signalen van een burn-out?

Het centrale kenmerk van een burn-out is emotionele uitputting. Je bent zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput. Daarnaast heb je last van een combinatie van de volgende klachten: niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie en kwaadheid, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen. Daarnaast zijn er ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn of spierpijn.

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Een burn-out wordt niet alleen veroorzaakt door stressvol werk of te veel verantwoordelijkheden. Er zijn ook andere factoren die bijdragen tot het ontwikkelen van een burn-out, zoals onder andere je levensstijl en bepaalde karaktertrekken. Ook een ingrijpende gebeurtenis (zoals verlies van een dierbare, ernstige ziekte, ontslag, pesten, echtscheiding of geweld) kan mede een burn-out veroorzaken. Het komt ook voor dat je een burn-out krijgt juist omdat je zo sterk bent. Je kunt veel werk verzetten en denkt het allemaal wel vol te kunnen houden. Je neemt dan niet op tijd gas terug en denkt niet aan jezelf en je gezondheid.

De volgende persoonlijkheidskenmerken zijn risicofactoren voor het krijgen van een burn-out:

 • slecht gevoelens kunnen uiten;
 • moeilijk om hulp kunnen vragen;
 • moeite met ‘nee’ zeggen;
 • negatief denken over eigen prestaties;
 • perfectionistisch, iets is nooit goed genoeg, bang om te falen;
 • sterk betrokken bij het werk;
 • zeer gemotiveerd en loyaal.

Behandeling van je stress en burn-out praktijk Burn In

Als je burn-out klachten hebt, is het belangrijk om daar iets aan te doen. Denk niet dat het vanzelf weer overgaat. Als je niets doet, worden je klachten alleen maar erger. Het belangrijkste is dat je toegeeft dat je een probleem hebt en daar iets aan wilt veranderen. Tijdens de eerste fase van de behandeling is het doel om je energie weer op te bouwen. Je conditie verbetert en lichamelijke klachten nemen af. Vervolgens proberen we de oorzaken van je burn-out te achterhalen en helpen we je bij het aanleren van vaardigheden zodat je in de toekomst ook in balans blijft. Bij het aanleren van vaardigheden kun je denken aan het vergroten van assertiviteit, verbeteren van time-management of verbeteren van conflicthantering.

Cognitieve systemische behandeling

Bereidheid om je eigen gedachten/emoties en gedrag te onderzoeken en waar nodig te veranderen in relatie tot je context.

EMDR-traumaverwerking

 

Contact praktijk Burn In

Heb je hulp nodig, herken je jouw klachten of heb je vragen over de behandeling van je burn-out? Bel voor een afspraak of stuur een mail naar praktijk Burn In.