Geestelijke gezondheid voor mens en organisatie

Over mij

Mijn naam is Jan Seelen, oprichter Burn In behandelpraktijk en adviesbureau geestelijke gezondheid voor mens en organisatie. Ik ben systeemtherapeut en traumatherapeut, deskundig op het gebied van integraal Arbomanagement (stress-burnout en verzuim), gevestigd in Roermond.

Na twintig jaar ervaring binnen de ambulante jeugd- en volwassen GGZ in het behandelen van kinderen, jongeren en ouder(s) en/ of verzorger(s) die problemen ervaren in de omgang met elkaar en de relatie van werkstress en verzuim binnen arbeidsomstandigheden ben ik vanuit die behoefte de praktijk gestart. Ik ben naast het voeren van mijn praktijk ook werkzaam als systeem- en traumatherapeut  bij een specialistische GGZ instelling.

Vanuit jarenlange ervaring als systeemtherapeut en traumaverwerking in de GGZ en de invloed van arbeidsomstandigheden heb ik mijn eigen specialisatie ontwikkeld: systeemspecialist voor arbeid en psychische gezondheid.

Ik heb mij gespecialiseerd in de beïnvloeding  van arbeidsomstandigheden en psychische (on)gezondheid, stress en burn-out, trauma en verzuimbegeleiding. Ieder mens is uniek met een eigen verhaal, eigen wensen en behoeften, ideeën en belevingen. Tenslotte is iemand niet “het probleem”, maar heeft last van een probleem. Mijn visie is tevens gericht op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Zoeken naar mogelijkheden, krachten en nieuwsgierig blijven, het waarderen van verschillen, wederkerigheid en gelijkwaardigheid zijn voor mij belangrijke uitgangspunten in mijn benadering. Betekenisgeving,  hoe iemand zich verhoud tot een probleem of klacht staat voor mij centraal. Ik stel veiligheid en vertrouwen in een werkrelatie als essentieel onderdeel in de gesprekken om te komen tot verandering/groei.

Sleutelwoorden die bij mij passen zijn: samenwerken, nieuwsgierig, open, direct, integer, zorgvuldigheid en humor.

Relevante opleidingen

 • HBO Maatschappelijke Gezondheidszorg specialisatie Geestelijke Gezondheidszorg
  BIG registratienummer 29004939330
 • Post-HBO Opleiding Integraal Arbo-management
  De Registeropleiding Integraal Arbomanagement is gecertificeerd en een erkend diploma van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION), opgenomen in het landelijk abituriëntenregister. SPHBO-registratienummer 102935
 • Post-Master Opleiding Systeemtherapie, lid en erkend Systeemtherapeut NVRG
  NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, specialistische psychotherapie vereniging: registratienummer 12051
 • EMDR Opleiding
  EMDR Centrum Utrecht en TEP (Training Energie Psychologie) instituut , CRKBO geregistreerde instelling
 • Psychotrauma: Systeemtherapie en EMDR
  Rino Noord-Holland, certificaatnummer 77697