Werkgever: Burn-out behandeling

In de meeste gevallen zijn werkgevers bereid (mee)te betalen. Voorkomen en terugdringen van verzuim kan veel geld besparen. De praktijk kan jou en je werkgever hierbij adviseren.

Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Voor zelfstandigen en werkgevers zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.