Geestelijke gezondheid voor mens en organisatie

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$ancestors has no effect in /home/prakti1q/public_html/wp-content/themes/janseelen/page.php on line 20

Integraal arbomanagement en verzuimbeleid

Integraal Arbomanagement en verzuimbegeleiding voor mens en organisatie

Adviesbureau en behandelpraktijk  arbeid en gezondheid
U heeft of krijgt in uw functie te maken met veiligheid, gezondheid en psychosociale belasting op het werk. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat deze facetten van het werk een belangrijke invloed hebben op verzuim, vitaliteit van de organisatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Maak arbo werkbaar op alle niveaus van de organisatie
De Praktijk biedt u alle kennis en vaardigheden om arbeid en gezondheid  te organiseren op individueel, groeps- én organisatieniveau.  Professionalisering en bedrijfsmatige benadering. U wilt vanuit bedrijfsmatig oogpunt het arbo- en verzuimbeleid (preventief) ontwikkelen, werkprocessen verbeteren en veranderingen begeleiden. Als mens en organisatie functioneert u in een dynamische omgeving en streeft u naar een win-winsituatie voor organisatie én individu. De manier waarop bedrijven omgaan met arbeidsomstandigheden heeft direct invloed op de vitaliteit van de organisatie. Een organisatie met gemotiveerde, gezonde medewerkers presteert immers beter dan een organisatie met hoge verzuimcijfers. Alleen door arbeidsomstandigheden  te benaderen als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, kan een organisatie optimaal rendement uit haar personeel halen. Binnen de praktijk werk ik samen met meerdere psychologen die zich in de loop der jaren gespecialiseerd hebben op verschillende terreinen waaronder arbeid en gezondheid. Daarom kunnen we verschillende diensten bieden op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, preventie en arbeid gerelateerde klachten. De maatschappelijke druk om te presteren wordt steeds groter. Tegelijkertijd stelt het werk voortdurend hogere eisen. De balans tussen draagkracht en draaglast kan daardoor verstoord raken. Met alle gevolgen van dien, voor zowel de werknemer als de werkgever. Een belangrijk deel van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten. Het kan daarbij gaan om klachten die met het werk samenhangen, maar ook moeilijkheden in de privé-sfeer of een combinatie van beide. Expertise om deze problematiek te begeleiden staat steeds meer in de belangstelling, maar is niet altijd beschikbaar of bereikbaar. U kunt zowel als particulier of als organisatie bij ons terecht.

Op weg naar een duurzame inzetbaarheid en een vitale organisatie gericht op:

 1. beleid, onderzoek en omgeving;
 2. mens en werk;
 3. organisatie en werk.

1. Beleid, onderzoek en omgeving

 • Risico-inventarisatie en evaluatie
 • Regie op verzuim
 • HRM en organisatie
 • Methoden en technieken

In dit onderdeel stel ik een kader vast (advisering en preventie) waarbinnen arbo- en verzuimbeleid,  kunt ontwikkelen en implementeren. Eveneens komen de vaardigheden die u hierbij nodig hebt aan bod.

2. Mens en werk Psychosociale arbeidsbelasting

 • Fysieke en psychische belasting en veiligheid
 • Werkplekinrichting
 • Arbeidshygiëne

Het tweede onderdeel gaat in op belastende factoren waaraan werknemers in de organisatie worden blootgesteld. U doet kennis op van het hele scala aan risico’s voor de inzetbaarheid van werknemers. Op die manier bent u alert op kleine signalen en bent u in staat tot snelle, preventieve interventies over te gaan.

3. Organisatie en werk Procesadvisering

 • Preventieve duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
 • Verandermanagement/Projectmanagement

Onderdeel 3 gaat in op de vertaalslag van het individuele niveau naar de organisatiecontext. Hoe organiseert u als bedrijf een goed werkend systeem waar arbeid en gezondheid een logische plek krijgt. Mens en organisatie ontdekt de samenhang tussen de verschillende bedrijfsdoelstellingen en komen tot een integraal kader voor gezonde arbeidsomstandigheden. Daarmee draagt men bij aan een duurzame preventieve en geestelijke gezonde inzetbaarheid van de medewerkers en een vitale organisatie.

Vitaliteit op alle vlakken:
Goede arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden creëren omvat meer dan goed meubilair neerzetten. De praktijk verdiept zich in zowel fysieke als (psycho)sociale factoren die inzetbaarheid van medewerkers bepalen. Daarvoor is ruim inzicht nodig in bedrijfsprocessen, structuur en cultuur van de organisatie. Bij het begeleiden van veranderingen houdt ik rekening met de heersende gebruiken, maar tegelijk schets ik duidelijk en adviseer waar ruimte voor verbetering is. Er is veel ruimte voor uw werksituatie in relatie met u als mens en organisatie.

De dienstverlening is modulair opgebouwd. Zij kan altijd flexibel, in wisselende combinaties en op maat gesneden worden ingezet. De diensten kunnen variëren van een eenmalig adviesgesprek tot intensieve kortdurende psychologische interventies voor individuele werknemers.

Kenmerken

 • Kwaliteit: enkel ervaren, deskundige, geregistreerde professional
 • Transparantie: de dienstverlening is modulair opgebouwd waarbij in alle gevallen vooraf afspraken worden gemaakt over de vorm van de dienstverlening
 • Maatwerk: op basis van een introductiegesprek wordt een persoonlijk traject samengesteld (Plan van Aanpak)
 • Korte lijnen: één case-manager
 • Multidisciplinair: mogelijkheid binnen één centrum met verschillende expertises

Wat heeft de pratijk te bieden

Onderzoek

 • intelligentie
 • competenties
 • beroepskeuze
 • persoonlijkheidsonderzoek

Begeleiding

 • coaching
 • verzuim-en reïntegratiebegeleiding
 • behandeling

Training

 • persoonlijke effectiviteit
 • assertiviteit
 • burnout preventie
 • stressmanagement
 • mindfulness

Diploma en erkenning

De gecertificeerde Registeropleiding Integraal Arbomanagement is een erkend diploma van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION), opgenomen in het landelijk abituriëntenregister.